Versions

Cancel
 
20Endast en son till Ahimelek, Ahitubs son, kom undan. Han hette Ebjatar och han flydde bort till David.

Svenska Folkbibeln