Versions

Cancel
 
16Men kungen sade: "Du måste dö, Ahimelek, du och hela din fars hus."

Svenska Folkbibeln