Versions

Cancel
 
12 Saul sade: "Hör nu på mig, du Ahitubs son." Han svarade: "Här är jag, min herre."

Svenska Folkbibeln