Versions

Cancel
 
10 Denne frågade då Herren för honom och gav honom reskost. Han gav honom också fili- steen Goliats svärd."

Svenska Folkbibeln