Versions

Cancel
 
1David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. När hans bröder och hela hans fars hus fick höra detta, kom de dit ner till honom.

Svenska Folkbibeln