Versions

Cancel
 
13 Sedan tog Mikal husguden och lade den i sängen. Hon satte myggnät av gethår över huvudet på den och lade täcket över den.

Svenska Folkbibeln