Första Tessalonikerbrevet 2:4

SFB98
Svenska Folkbibeln

4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.