Första Tessalonikerbrevet 2:2

SFB98
Svenska Folkbibeln

2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi,#plågats och misshandlats i Filippi Händelsen omtalas i Apg 16:16f. men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp.