Första Samuelsboken 4:11

SFB98
Svenska Folkbibeln

11 Dessutom blev Guds ark erövrad, och Elis båda söner Hofni och Pinehas miste livet.