Första Samuelsboken 4:1

SFB98
Svenska Folkbibeln

1Samuels ord kom till hela Israel. Och Israel drog ut till strid mot filisteerna och slog läger vid Eben-Haeser, medan filisteerna hade slagit läger vid Afek.