Första Samuelsboken 3:9

SFB98
Svenska Folkbibeln

9 Därför sade han till Samuel: "Gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: Tala Herre, din tjänare hör." Och Samuel gick och lade sig på sin plats.