Första Samuelsboken 3:1

SFB98
Svenska Folkbibeln

1Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga.