Första Samuelsboken 22:9

SFB98
Svenska Folkbibeln

9 Edomiten Doeg, som också stod där bland Sauls tjänare, sade då: "Jag såg Isais son komma till Ahimelek, Ahitubs son, i Nob.