Första Samuelsboken 22:7

SFB98
Svenska Folkbibeln

7 Då sade han till sina tjänare, som stod omkring honom: "Hör, ni benjaminiter. Skall Isais son ge er allesammans åkrar och vingårdar och göra er alla till befäl och underbefäl?