Första Samuelsboken 22:6

SFB98
Svenska Folkbibeln

6Saul fick höra att David och de män som var med honom hade blivit upptäckta. Saul satt då under tamarisken på höjden i Gibea med sitt spjut i handen, och alla hans tjänare stod omkring honom.