Första Samuelsboken 22:4

SFB98
Svenska Folkbibeln

4 Han förde dem fram inför kungen i Moab och de fick stanna hos honom så länge David var i borgen.