Första Samuelsboken 22:3

SFB98
Svenska Folkbibeln

3Därifrån begav sig David till Mispe i Moab. Till kungen i Moab sade han: "Låt min far och min mor få komma över hit och vara hos er, till dess jag får veta vad Gud vill göra med mig."