Första Samuelsboken 22:23

SFB98
Svenska Folkbibeln

23 Stanna kvar hos mig och var inte rädd. Den som vill beröva mig livet, vill också ta ditt liv. Hos mig är du i säkerhet."