Första Samuelsboken 22:21

SFB98
Svenska Folkbibeln

21 Ebjatar talade om för David att Saul hade dödat Herrens präster.