Första Samuelsboken 22:20

SFB98
Svenska Folkbibeln

20Endast en son till Ahimelek, Ahitubs son, kom undan. Han hette Ebjatar och han flydde bort till David.