Första Samuelsboken 22:2

SFB98
Svenska Folkbibeln

2 Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda samlades hos honom, och han blev deras ledare. Omkring fyrahundra man slöt sig till honom.