Första Samuelsboken 22:19

SFB98
Svenska Folkbibeln

19 Invånarna i Nob, både män och kvinnor, barn och spädbarn, blev slagna av Saul med svärd. Nötboskap, åsnor och får blev också slagna med svärd.