Första Samuelsboken 22:18

SFB98
Svenska Folkbibeln

18 Då sade kungen till Doeg: "Gå fram du och stöt ner prästerna!" Edomiten Doeg gick då fram och stötte ner prästerna och dödade den dagen åttiofem män som bar linne-efod.