Första Samuelsboken 22:16

SFB98
Svenska Folkbibeln

16Men kungen sade: "Du måste dö, Ahimelek, du och hela din fars hus."