Första Samuelsboken 22:14

SFB98
Svenska Folkbibeln

14 Ahimelek svarade kungen: "Vem bland alla dina tjänare är så betrodd som David, han som är konungens svärson och har tillträde till din inre krets och är högt ärad i ditt hus?