Första Samuelsboken 22:12

SFB98
Svenska Folkbibeln

12 Saul sade: "Hör nu på mig, du Ahitubs son." Han svarade: "Här är jag, min herre."