Första Samuelsboken 22:11

SFB98
Svenska Folkbibeln

11Då sände kungen bud och lät kalla till sig prästen Ahimelek, Ahitubs son, och hela hans fars hus, prästerna i Nob, och de kom alla till kungen.