Första Samuelsboken 22:10

SFB98
Svenska Folkbibeln

10 Denne frågade då Herren för honom och gav honom reskost. Han gav honom också fili- steen Goliats svärd."