Första Samuelsboken 22:1

SFB98
Svenska Folkbibeln

1David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. När hans bröder och hela hans fars hus fick höra detta, kom de dit ner till honom.