Första Samuelsboken 20:4

SFB98
Svenska Folkbibeln

4 Då sade Jonatan till David: "Vad du än önskar skall jag göra för dig."