Första Samuelsboken 19:2

SFB98
Svenska Folkbibeln

2 Därför berättade Jonatan detta för David och sade: "Min fader Saul försöker döda dig. Var på din vakt i morgon bitti och håll dig undan på någon plats där du kan gömma dig.