Första Samuelsboken 19:1

SFB98
Svenska Folkbibeln

1Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son Jonatan hade David mycket kär.