Eòin 14:27

Eòin 14:27 ATN2017

Sìth tha mi a' fàgail agaibh, mo shìth‑sa tha mi a' toirt dhuibh. Chan ann mar a bheir an saoghal a tha mise a' toirt dhuibh. Na biodh ur cridhe fo thrioblaid, agus na biodh eagal oirbh.
ATN2017: An Tiomnadh Nuadh anns an Eadar-Theangachadh Ùr Gàidhlig 2017
Share

Eòin 14:27

Share