От Лука свето Евангелие 2
СИ

От Лука свето Евангелие 2

2
ГЛАВА 2.
1 През ония дни излезе от кесаря Августа заповед – да се направи преброяване по цялата земя.
2Това преброяване беше първо, когато Кириний управляваше Сирия.
3И отиваха всички да се записват, всеки в своя град.
4 # 1 Царств. 16:1, 4. Иоан. 7:42.Тръгна и Иосиф от Галилея, от град Назарет, за Иудея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов,
5за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна.
6А когато бяха те там, дойде ѝ време да роди;
7 # Мат. 2:1.и роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата.
8В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си.
9И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много.
10И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;
11защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ;
12и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.
13И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога и казваше:
14 # Ис. 2:4; 44:23; 49:13; 57:19. Мих. 4:3. Лук. 19:38. Рим. 5:1.слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!
15Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем, и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ.
16И дойдоха бързешком, и намериха Мариам и Иосифа, и Младенеца да лежи в яслите.
17А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец.
18И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите.
19А Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си.
20И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано.
21 # Бит. 17:12. Лев. 12:3. Мат. 1:21.Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, дадоха Му името Иисус, наречено от Ангела, преди да се зачене Той в утробата.
22А когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Моисеев, донесоха Го в Иерусалим, за да Го представят пред Господа,
23 # Изх. 13:2, 12; 22:29; 34:19. Числ. 8:16.както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу;
24 # Лев. 12:6, 8.и да принесат жертва, според реченото в закона Господен, две гургулици, или две гълъбчета.
25 # Лук. 24:21.Тогава имаше в Иерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева; и Дух Светий беше върху него.
26Нему бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен.
27И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Иисуса, за да извършат на Него обичая по Закона,
28той Го прегърна, благослови Бога и рече:
29сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром;
30 # Бит. 49:18. 1 Царств. 2:1. Пс. 97:3. Ис. 52:10.защото очите ми видяха Твоето спасение,
31що си приготвил пред лицето на всички народи, –
32 # Ис. 9:2; 42:6; 60:3. Деян. 13:47.светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.
33А Иосиф и майка Му се чудеха на казаното за Него.
34 # Ис. 8:14. Мат. 21:44. 1 Петр. 2:7. Рим. 9:32.И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, –
35 # Иоан. 19:25.и на сама тебе меч ще прониже душата, – за да се открият мислите на много сърца.
36Тук беше и Анна пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си седем години след девството си;
37 # 1 Тим. 5:5.тя бе вдовица на около осемдесет и четири години, и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем.
38И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Иерусалим.
39И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет.
40 # Лук. 2:52.А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.
41 # Изх. 23:17; 34:23.Всяка година родителите Му ходеха в Иерусалим за празник Пасха.
42И когато Той стана на дванайсет години, те отидоха в Иерусалим по обичая на празника;
43а когато се връщаха, след свършване на празничните дни, Отрокът Иисус остана в Иерусалим; и не забелязаха това Иосиф и майка Му.
44Като мислеха, че Той върви с дружината, изминаха един ден път и Го търсиха между роднини и познайници;
45и като Го не намериха, върнаха се в Иерусалим и Го търсеха.
46Подир три дни Го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва;
47 # Мат. 7:28. Марк. 1:22. Лук. 4:32. Иоан. 7:15.всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му.
48И като Го видяха, смаяха се; и Му рече майка Му: Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.
49 # Мал. 3:1.Той им рече: защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?
50 # Лук. 9:45.Но те не разбраха казаните от Него думи.
51Той тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.
52 # Лук. 2:40.Иисус пък преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците.

Четвърто издание © Българско библейско дружество, 2006, 2015.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016


Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.