Първа книга Моисеева – Битие 6:1

Първа книга Моисеева – Битие 6:1 СИ

К огато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Първа книга Моисеева – Битие 6:1