Първа книга Моисеева – Битие 49
СИ
49
ГЛАВА 49.
1 И повика Иаков синовете си и рече: съберете се, и ще ви обадя, какво ще се случи с вас занапред;
2съберете се и послушайте вие, синове на Иакова, послушайте баща си Израиля.
3 Рувиме, първородни сине мой! ти си моя крепост и начатък на силата ми, върховен по достойнство и върховен по могъщество;
4 но ти буйствува като вода; не ще имаш преднина, защото ти се качи на бащиното си легло, ти оскверни постелката ми, (на която се) качи.
5 Симеон и Левий са братя, мечовете им са оръдия на жестокост;
6 в съвета им да не влезе душата ми, и в събранието им да не участвува славата ми; защото те в гнева си убиха човек и по своя прищявка прерязаха жилите на телец;
7 проклет е гневът им, защото е жесток, и яростта им, защото е свирепа; ще ги разделя в Иакова и ще ги пръсна в Израиля.
8 Иудо! тебе ще възхвалят твоите братя. Ръката ти ще бъде върху гърба на враговете ти; тебе ще се покланят бащините ти синове.
9 Иуда е млад лъв; от плячка, сине мой, се вдигаш. Наведе се и легна като лъв и лъвица: кой ще го вдигне?
10 Скиптърът не ще се отнеме от Иуда и законодателят – от чреслата му, докле не дойде Примирителят, и Нему ще се покоряват народите.
11 Той вързва о лоза своето осле и о лозата на най-доброто лозе – пърлето на своята ослица; във вино пере дрехата си и в кръв от грозде – облеклото си;
12 блестят очите (му) от вино, и бели са зъбите (му) от мляко.
13 Завулон ще живее при морския бряг и при корабно пристанище, а границата му е до Сидон.
14 Исахар е як осел, легнал сред кошари;
15 и видя той, че почивката е добра, и земята приятна: подложи плещите си да носи товар и заработи да изплаща данък.
16 Дан ще съди народа си като едно от Израилевите колена;
17 Дан ще бъде змия на път, аспида на пътека, която ухапва крака на коня, тъй че ездачът му ще падне назад.
18 На Твоята помощ се надявам, Господи!
19 Гада ще го напада тълпа, ала той ще я отблъсне по стъпките ѝ.
20 За Асира – хлябът му е твърде тлъст, и той ще доставя царски ястия.
21 Нефталим е растовит теревинт, разпуснал прекрасни клони#49:21Според друго четене: Нефталим е гиздава сърна; той говори прекрасни изречения..
22 Иосиф е издънка на плодоносно дърво, издънка на плодоносно дърво над извор; клоните му се простират над стената;
23огорчаваха го, и стреляха и враждуваха срещу него стрелци;
24 но твърд остана лъкът му, и силни са мишците на ръцете му, чрез ръцете на силния Бог Иаковов, на Пастира и твърдинята Израилева,
25на бащиния ти Бог, Който и да ти помогне, и на Всемогъщия, Който и да те благослови отгоре с небесни благословии, с благословиите на лежащата долу бездна, с благословиите на гърдите и на утробата,
26 с благословиите на баща ти, които надминават благословиите на старите планини и приятностите на вечните хълмове; нека те бъдат над главата Иосифова и над темето на избрания между братята си.
27 Вениамин е граблив вълк, заран лов ще яде, а вечер плячка ще дели.
28 Това са всички дванайсет колена Израилеви, и това им каза техният баща; па ги благослови и им даде благословия, всекиму неговата.
29 И заповяда им, като им рече: прибирам се при народа си; погребете ме при моите отци в пещерата, която е в нивата на хетееца Ефрона,
30 в пещерата, която е в нивата на Махпела, пред Мамре, в земята Ханаанска, която (пещера) бе купил Авраам с нивата от хетееца Ефрона за собствено гробище;
31 там погребаха Авраама и жена му Сарра; там погребаха Исаака и жена му Ревека; и там аз погребах Лия;
32тая нива и пещерата, що е в нея, е купена от Хетеевите синове.
33 И свърши Иаков завещанието към синовете си, простря нозе на постелята, почина и се прибра при своя народ.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)