Първа книга Моисеева – Битие 46
СИ
46
ГЛАВА 46.
1 И тръгна Израил с всичко, що имаше, дойде във Вирсавия и принесе жертва на Бога на баща си Исаака.
2И каза Бог на Израиля в нощно видение: Иакове, Иакове! Той рече: ето ме.
3 Бог рече: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се да идеш в Египет, защото там ще произведа от тебе голям народ;
4 Аз ще отида с тебе в Египет, Аз и ще те изведа назад; Иосиф с ръката си ще ти затвори очите.
5 Иаков тръгна от Вирсавия; и синовете Израилеви качиха баща си Иакова, и децата си и жените си на колесниците, които фараонът бе пратил, за да го доведат.
6 И взеха добитъка си и имота си, който бяха спечелили в Ханаанската земя, и дойдоха в Египет, – Иаков и целият му род с него.
7Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си и целия си род.
8 Ето имената на Израилевите синове, които дойдоха в Египет: Иаков и синовете му. Първороденият на Иакова Рувим.
9Синове Рувимови: Ханох и Фалу, Хецрон и Харми.
10 Синове Симеонови: Иемуил и Иамин, Охад и Иахин, Цохар и Саул, син от хананейката.
11 Синове Левиеви: Гирсон, Каат и Мерари.
12 Синове Иудини: Ир и Онан, Шела, Фарес и Зара; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. Синове на Фареса бяха: Есром и Хамул.
13 Синове Исахарови: Тола и Фува, Иов и Шимрон.
14 Синове Завулонови: Серед, Елон и Иахлеил.
15Тия са синове на Лия, които тя бе родила на Иакова в Месопотамия, заедно с дъщеря му Дина. Всички негови синове и дъщери бяха трийсет и трима души.
16 Синове Гадови: Цифион и Хаги, Шуни и Ецбон, Ери, Ароди и Арели.
17 Синове Асирови: Имна и Ишва, Ишви и Бриа, и сестра им Серах. Синове Бриеви: Хевер и Малхиил.
18Тия са синове от Зелфа, която Лаван бе дал на дъщеря си Лия; тя роди на Иакова шестнайсет души.
19Синове от Рахил, жена на Иакова: Иосиф и Вениамин.
20 А на Иосифа се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер.
21 Синове Вениаминови: Бела, Бехер и Ашбел; (синове на Бела бяха:) Гера и Нааман, Ехи и Рош, Мупим, Хупим и Ард.
22Тия са синове от Рахил, които се родиха на Иакова, – всичко четиринайсет души.
23 Син Данов: Хушим.
24 Синове Нефталимови: Иахцеил и Гуни, Иецер и Шилем.
25Тия са синове на Вала, която Лаван бе дал на дъщеря си Рахил; тя ги роди на Иакова – всичко седем души.
26Всички, които дойдоха с Иакова в Египет и които бяха излезли от чреслата му, освен жените на Иакововите синове, бяха всичко шестдесет и шест души.
27 Иосифовите синове, които му се родиха в Египет, бяха двама души. Всички от Иакововия дом, дошли (с Иакова) в Египет, бяха седемдесет (и пет) души.
28Той прати Иуда пред себе си при Иосифа, за да им посочи той пътя за в Гесем. И стигнаха в земя Гесем.
29 Тогава Иосиф впрегна колесницата си и излезе да посрещне баща си Израиля в Гесем и, щом го видя, хвърли се на шията му, и дълго плака на шията му.
30 И рече Израил на Иосифа: нека умра сега, след като видях лицето ти; защото ти си още жив.
31 И рече Иосиф на братята си и на бащината си челяд: ще отида да обадя на фараона и ще му кажа: братята ми и бащината ми челяд, които бяха в Ханаанската земя, дойдоха при мене;
32тия хора са пастири на овци, защото са скотовъдци; те са довели със себе си и дребния и едрия си добитък, и всичкия си имот.
33Ако фараонът ви повика и попита: какво е вашето занятие?
34 вие кажете: ние, твои раби, сме скотовъдци от младини досега, и ние и бащите ни, – та да ви заселят в земя Гесем. Защото египтяните се гнусят от всеки овчар.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)