Първа книга Моисеева – Битие 15
СИ
15
ГЛАВА 15.
1 Подир тия събития биде слово Господне към Аврама във видение (нощем), и казваше: не бой се, Авраме; Аз съм твой щит; твоята награда (ще бъде) твърде голяма.
2 Аврам рече: Владико Господи, какво ще ми дадеш? аз оставам бездетен; разпоредник в дома ми е Елиезер от Дамаск.
3И пак рече Аврам: ето, Ти ми не даде потомство, и на, мой наследник ще бъде домочадецът ми#15:3Роб, роден в дома на господаря..
4И биде слово Господне към него, и му казваше: той няма да ти бъде наследник; но оня, който произлезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник.
5 Па го изведе навън и (му) рече: погледани към небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И му рече: толкова ще бъдат твоите потомци.
6 Аврам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание.
7И му рече: Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тая земя.
8Той рече: Владико Господи, по какво ще позная, че ще я владея?
9 Господ му рече: вземи Ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб.
10 Взе той всички тия, разсече ги по наполовина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече.
11И налетяха върху труповете грабливи птици; но Аврам ги разпъждаше.
12По залез-слънце налегна Аврама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак.
13 И рече Господ на Аврама: знай, че твоите потомци ще бъдат пришълци не в своя земя, ще ги поробят и ще ги угнетяват четиристотин години;
14но Аз ще съдя народа, който ще ги пороби; след това те ще излязат (за насам) с голям имот;
15а ти ще отидеш при отците си смиром и ще бъдеш погребан в добра старост;
16 в четвъртия род те ще се върнат тука: защото беззаконията на аморейци още не са стигнали до върха си.
17 Щом зайде слънце и настана мрак, ето, дим като че от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни.
18 В тоя ден сключи Господ завет с Аврама, като рече: на твоето потомство Аз давам тая земя, от Египетската река до голямата река, река Ефрат;
19кенейци, кенезейци, кедмонейци,
20хетейци, ферезейци, рефаимци,
21аморейци, хананейци, (евейци,) гергесейци и иевусейци.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)