Първа книга Моисеева – Битие 10:26

Първа книга Моисеева – Битие 10:26 СИ

Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share