Първа книга Моисеева – Битие 10:16

Първа книга Моисеева – Битие 10:16 СИ

Иевусей, Аморей, Гергесей
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share