Първа книга Моисеева – Битие 10:13

Първа книга Моисеева – Битие 10:13 СИ

От Мицраима произлязоха Лудим, Анамим, Легавим, Навтухим
СИ: Библия, синодално издание (1982 г.)
Share