Tawureta Musa, Buk I: Dəkətchop 1
KKK

Tawureta Musa, Buk I: Dəkətchop 1

1
1-11
Kɔ Kanu kəlompəs doru kɔ afum
1Dəkəcop, kɔ Kanu kəwurɛ kɔm k'antɔf. 2Tɛm tatɔkɔ antɔf ŋɛnayɔ fɛ teyi, kubump kənayi kəba kəroŋ. Mba Derkifin da Kanu dɛnayi sɔ domun kəroŋ doc-bum yi. 3Kɔ Kanu kəloku: «Pəwaŋkəra peyi!» Kɔ pəwaŋkəra peyi. 4Kɔ Kanu kənəŋk fɔ pəwaŋkəra pentesɛ. Kɔ Kanu kəŋgbɛy pəwaŋkəra kɔ kubump. 5Kɔ Kanu kəwe pəwaŋkəra «dɔsɔk», kɔ kəwe kubump «pibi.» Kɔ dɔfɔy deyi, kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ dɔsɔk dɔcɔkɔ-cɔkɔ.
6Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Pəkuymɛ peyi, ntɛ tɔŋsɔŋɛ domun deyersɛnɛ mɔ!» 7Kɔ Kanu kəyɔ kɔ pəkuymɛ peyi kɔ pɛŋgbɛy domun d'antɔf kɔ dakəroŋ, kɔ teyi tatɔkɔ. 8Kɔ Kanu kəwe pəkuymɛ mpɛ «kɔm.» Kɔ dɔfɔy deyi kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ dɔsɔk da mɛrəŋ.
9Kɔ Kanu kəloku: «Domun ndɛ deyi kɔm tantɔf mɔ, doloŋkanɛ tofo tin, pəwosu peyi, pəwur, pəyi takəroŋ!» Kɔ teyi tatɔkɔ. 10Kɔ Kanu kəwe tofo towosu «antɔf,» kɔ kəwe mofo mmɛ mɛla domun mɔ «cəba.» Kɔ Kanu kənəŋk fɔ tentesɛ tatɔkɔ. 11Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Antɔf ŋopoŋ pubuk, yika ŋa defet, kɔ tɔk yokom nyɛ yende yoc-kom antɔf kəroŋ taciŋa mɔ! Yɔyɔ sɔ defet dakayi!» Kɔ teyi tatɔkɔ. 12K'antɔf ŋompoŋ pəbuk, kɔ yika yɔyɔ defet, kɔ tɔk yokom yɔyɔ defet dakayi. Kɔ Kanu kənəŋk sɔ fɔ tentesɛ. 13Kɔ dɔfɔy deyi kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ tataka ta maas.
14Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Yomotər-motər yeyi dəpəkuymɛ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ dɔsɔk dɛgbɛyɛnɛ kɔ pibi mɔ! Kɔ tɔyɔnɛ mɛgbɛkərɛ ma tɛm, dɔsɔk kɔ meren. 15Yɔyɔnɛ yomotər-motər ya pəkuymɛ nyɛ yende yɔc-sɔŋ antɔf pəwaŋkəra mɔ!» Kɔ teyi tatɔkɔ. 16Kɔ Kanu kəwurɛ yomotər-motər mɛrəŋ kɔ kəndɛt yi . Pomot pɔpɔŋ pɛtasərnɛ dɔsɔk, kɔ pomot pɛfɛt pɛtasərnɛ pibi. Kɔ Kanu kəwurɛ cɔs kɔ kəndɛt. 17Kɔ Kanu kəndɛt yomotər-motər nyɛ dəkɔm yɔc-sɔŋ antɔf pəwaŋkəra. 18Pomot pɔpɔŋ pɛtasərnɛ dɔsɔk, pomot pɛfɛt kɔ cɔs yɛtasərnɛ pibi, tɔsɔŋɛ pəwaŋkəra pɛgbɛyɛnɛ kɔ kubump. Kɔ Kanu kənəŋk fɔ tentesɛ. 19Kɔ dɔfɔy deyi, kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ tataka ta maŋkəlɛ.
20Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Yeŋesəm ya dəkəba yɛc-sɛp dəromun. Bɛmp yɛc-fɛlər-fɛlər kɔm tantɔf!» 21Kɔ Kanu kəwurɛ sɛm yɔpɔŋ ya dəromun dokom dokom, kɔ yɛŋɛrəŋ-ŋɛrəŋ ya dəromun, kɔ domun doŋcop kəsɛp. Kɔ Kanu kəwurɛ sɔ bɛmp dokom dokom. Kɔ Kanu kənəŋk fɔ tentesɛ. 22Kɔ Kanu kəmpocɛ yi pətɔt#1:22 «kəpocɛ pətɔt» = «kəsɔŋ yi baraka»., kɔ kəloku: «Nəyɔnɛ akombəra, nəla, nəlas domun da dəkəba, kɔ bɛmp, yɛla antɔf kəroŋ!» 23Kɔ dɔfɔy deyi kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ tataka ta kəcamət.
24Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Antɔf ŋɔyɔ yeŋesəm dokom dokom, sɛm yɔcɔl, yeliŋɛ-liŋɛ, kɔ sɛm ya dəkulum, fəp fa yi kɔ dokom da yi!» Kɔ teyi tatɔkɔ. 25Kɔ Kanu kəwurɛ sɛm ya dəkulum dokom dokom, yɔcɔl dokom dokom kɔ yeliŋɛ-liŋɛ fəp dokom dokom. Kɔ Kanu kənəŋk fɔ tentesɛ. 26Kɔ Kanu kəloku: «Awa, palompəs fum teyi tosu, wəwurɛnɛ kosu, nwɛ endetasərnɛ lop ya dəkəba, bɛmp ya dareŋc, yɔcɔl kɔ yeliŋɛ-liŋɛ ya dəntɔf fəp mɔ!»
27Kɔ Kanu kəlompəs fum
pəwurɛnɛ kɔ nkɔn Kanu,
kɔ kəlompəs ŋa ŋawurɛnɛ kɔ nkɔn Kanu,
wərkun kɔ wəran.
28Kɔ Kanu kəmpocɛ ŋa pətɔt, kɔ kəloku: «Nəyɔnɛ akombəra, nəla, nəlas antɔf, nəboc antɔf tɛfaŋ tonu! Nətasərnɛ lop ya dəkəba, bɛmp nyɛ yɛŋfɛlər dareŋc mɔ, sɛm kɔ yeliŋɛ-liŋɛ ya dəntɔf fəp.» 29Kɔ Kanu kəloku: «Isɔŋ nu yika nyɛ yɔyɔ defet dakayi mɔ, kɔ yokom ya tɔk. Yɔyɔnɛ nu yeri. 30Sɛm ya dəntɔf, bɛmp ya dareŋc, yɛfɛlər-fɛlər ya dareŋc, kɔ yeliŋɛ-liŋɛ ya dəntɔf, ca fəp nyɛ yeŋesəm mɔ, isɔŋ yi dəmnɛ yika yobuk yɔyɔnɛ yi yeri.» Kɔ teyi sɔ tatɔkɔ. 31Kɔ Kanu kənəŋk fɔ mes mɔkɔ ɛnayɔ mɔ fəp, mɔtɔt dəm mɛnayi. Kɔ dɔfɔy deyi kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ tataka ta camət-tin.

© 2015—Traducteurs Pionniers de la Bible

© 2015—Pioneer Bible Translators

Learn More About Kitabu ka Kanu