Versions

Cancel
 
9Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.«