Versions

Cancel
 
5Jesus sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse.