Markusevangeliet 10:5

B2000
Bibel 2000

5Jesus sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse.