Markusevangeliet 10:2

B2000
Bibel 2000

2Då kom några fariseer fram, och för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?«