Markusevangeliet 10:10

B2000
Bibel 2000

10När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta.