Matteusevangeliet 1:21

B2000
Bibel 2000

21Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.«