Malaki 4:4

Malaki 4:4 B2000

Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb, med stadgar och bud för hela Israel.
B2000: Bibel 2000
Share