Malaki 4:2

Malaki 4:2 B2000

Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom. Då skall ni slippa ut, som kesande kalvar ur kätten.
B2000: Bibel 2000
Share